ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХОДУ І СХОДУ

  • Л. І. Кормич
  • В. В. Багацький
  • Н. Н. Легеза
Ключові слова: правова культура

Анотація

Право є результатом розвитку духовної культури кожного народу, одним з критеріїв цивілізації. Через право практично виражаються загальнолюдські інтереси та цінності, національна мораль, що є обов'язковими елементами сус-пільної культури. Дійсно, «Руська Правда» могла виникнути тільки на основі давнього звичаєвого права та на засадах християнської моралі.

Опубліковано
2020-07-28