ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ В УКРАЇНІ

  • Л. І. Кормич
  • Е. А. Гансова
Ключові слова: правовий статус, жінки

Анотація

Жінки являють собою групу, що є носієм багатьох психологічних, фізіоло-гічних та соціальних особливостей, які необхідно всебічно ураховувати, плану-ючи певну соціальну політику. З жінкою пов'язані демографічні процеси зро-стання населення, на ній сфокусовані питання сім'ї та піклування про нове покоління. Жінка інтегрована у подвійну трудову зайнятість — у сфері про-фесійної праці і в домашньому господарстві сім'ї. Так, якщо порівняти тижне-ву зайнятість жінки в домашньому господарстві із зайнятістю чоловіка, то останні працюють вдома на 20 годин менше і сплять на 2 години більше, маючи 7 годин додаткового часу на тиждень. Робочий тиждень жінки складається з 80 годин, з них 40 годин припадає на домашню працю (в розвинутих країнах жінка витрачає на ведення домашнього господарства 20 годин на тиждень). Трудове навантаження жінки в нашій країні викликане, в першу чергу, мате-ріальним становищем сім'ї. Воно спричиняє багато небажаних наслідків: низь-кий рівень народжуваності і дітності сімей, підвищення рівня розлучень, зни-ження виховної функції сім'ї та інші деструктивні зміни.

Опубліковано
2020-07-28