МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

  • О. П. Канюка
Ключові слова: митна політика

Анотація

Питання митної політики будь-якої держави є завжди актуальними, тому що від неї багато в чому залежить економічна безпека країни. Державній митній політиці присвячено багато праць вчених-юристів, але здебільшого ці дослід-ження проводяться з позицій митного права, державного управління. Фінансо-во-правовому ж аспектові цієї політики мало приділяється уваги. Дане дослі-дження проводиться з метою виявлення особливостей саме фінансово-правово-го аспекту цієї політики як складової фінансової політики держави. При цьо-му буде звернена увага саме на митно-тарифне регулювання як один з методів фінансової діяльності держави, та засіб реалізації економічної політики.

Посилання

1. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — К.: Знання, 2002. —С. 344.
2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-ІУ / / Офіційний вісник України. — 2002.— № 31. — Ст. 1444. — С. 5.
3. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики / / Митна справа. — 2001. — № 5. — С. 3-14.
4. Кивалов С. В. Таможенное право Украины: (Служба в таможенных органах). — О., 1998. —С. 5.
5. Василенко А. Л. Таможенная пошлина как фактор регулирования внешнеэкономической деятельности в Украине / / Митна справа. — 1999. — № 5. — С. 30.
6. Настюк В. Я. Держмитслужба України — провідний орган у забезпеченні реалізації митноїполітики / / Митна справа. — 2002. — № 1. — С. 49-53.
7. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П. В. Пашка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.:Знання, КОО, 2002. — С. 131.
8. Верба Ф. О. Визначення вартості товарів для митно-тарифного регулювання / / Фінанси України. — 2003. — № 8. — С. 45.
9. Тарасов Г. Уся правда про митні збори / / Дебет-кредит. — 2003. — № 10. — С. 39.
Опубліковано
2020-07-28