ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

  • А. О. Неугодніков
Ключові слова: адміністративні суди

Анотація

Створення системи адміністративних судів є складовою реформування всієї судової системи України на принципах територіальності та спеціалізації, зако-нодавчо забезпечить вирішення ряду інших важливих питань щодо посилення судового захисту прав і свобод людини і громадянина. Організація адміністративних судів в Україні має відповідати двом основ-ним критеріям: з одного боку, ці суди мають бути доступними для всього населення, а з іншого — їхня організація повинна мінімізувати можливості незаконного впливу з боку органів влади на суддів адміністративних судів при вирішенні справи.

Посилання

1. Авер'янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. — К., 2003.
2. Михеева Е. Административные суды: гражданин против государства или государство длягражданина? / / Юридическая практика. — 2001. — № 44 (202), 31 окт.
3. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес. — X., 2003. — С. 64.
4. Коліушко І. Б. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід тапропозиції для України. — К., 2003.
5. Закон України «Про судоустрій» від 07.02.02.
Опубліковано
2020-07-28