ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ

  • К. М. Тимошенко

Анотація

Сьогодні в українській економіці з'явилися певні ознаки формування під-приємницьких відносин. Така важлива для суспільства діяльність потребує чіткої правової регламентації, а також всебічної охорони як з точки зору за-безпечення умов її здійснення та розвитку, так і з погляду охорони від про-тидії названій діяльності і порушень правил її функціонування. У зв'язку з цим набуває поширення така форма державного регулювання підприємниць-кої діяльності як її ліцензування

Посилання

1. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності / / Право України. — 2000. —№ 5. — С. 33-34.
2. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.
3. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про підприємництво»: Закон України від15 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 51. — Ст. 680.
4. Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности / / Закон. — 1994.— № 6. — С. 15-18.
5. Костенюк Н. О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности / / ДеловаяОдесса. — 2000. — № 38. — 22 сент. — С. 16.
6. Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво»: Закон України від 23 грудня1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 17. — Ст. 80.
7. Третяков С. Реформування системи вітчизняного ліцензування / / Підприємництво в Україні.— 2001. — № 6-7. — С. 5-7.
8. Васильченко С. Законодавство України про ліцензування господарської діяльності в процесівдосконалення / / Юридичний журнал. — 2003. — № 7 (13). — С. 27-30.
9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р./ / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
Опубліковано
2020-07-28