ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Д. В. Кравцов
Ключові слова: інвестиціонна діяльність, економічний розвиток

Анотація

У сучасній економічній ситуації в Україні, яка має всі ознаки кризової си-туації, великого значення набуває: державне урегулювання таких понять, як інвестиції та інвестиційна діяльність; законодавче розмежування видів та форм їх здійснення; створення сприятливого інвестиційного клімату. Українська держава повинна створити економічно-правову обґрунтовану інвестиційну стра-тегію та закріпити в ній поняття інвестиційної діяльності, перш за все, як управлінської діяльності, яка регулюється державою за допомогою фінансово-правових методів, по залученню, накопиченню та розподіленню (вкладанню) ресурсів (грошових коштів, власності, інтелектуальної власності, будь-якого іншого предмета, який може бути інвестицією та принести прибуток суб'єкту, який його використовує)

Посилання

1. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. — С. 217.
2. Вахрин П. И. Инвестиции: Учебник. — М.: Издат.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2002. —С. 30-31.
Опубліковано
2020-07-28