ДОТРИМАННЯ ПРАВ ХВОРОГО НА ІНФОРМАЦІЮ В ПЛАЦЕБО-ТЕРАПІЇ

  • О. В. Крылова

Анотація

Доцільність регулювання правовою нормою послуг з надання медичної до-помоги, іноді заперечується з посиланням на те, що це специфічна сфера взаємовідносин, в якій обов'язки лікаря мають регулюватися лише морально-етичними правилами. В іншому випадку на думку прибічників такої точки зору, медична допомога ризикує із почесної благородної справи, де лікар само-віддано рятує життя людини, перетворитися на ринок певного роду послуг, в якому лікар за допомогою юридичних хитрощів і викрутів намагатиметься уникнути відповідальності, а пацієнт тим же чином, — стягнути матеріальну і моральну шкоду з будь-якої нагоди.

Посилання

1. Schapiro A. The placebo effect: Principles of Psychopharmacology. — N.Y.: Academsc Press,1978.
2. Лапин И. П. Плацебо и терапия. — С.Пб.: Лань, 2000. — С. 45-46.
3. Гребенев А., Охлобыстин А. Могущественное плацебо / / Врач. — 1994. — № 2. — С. 3.
4. Яровинский М. Я. Лекции по курсу «Медицинская этика». — М.: Медицина, 2000. — С. 38-40.
5. Там само. — С. 43-44.
6. Тищенко П. Д. Этические правила взаимоотношений медицинских работников и пациентов //Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Под ред. Б. Г. Юдина. — М., 1998.
Опубліковано
2020-07-28