ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМИ АТ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ БІЗНЕС-ЕЛІТИ

  • Т. О. Голоядова
Ключові слова: управління, зовнішні джерела

Анотація

Добре відомим є факт, що коли у 1914 р. Генрі Форд встановив на своїх підприємствах значно вищу оплату праці (легендарні 5 дол. на день), він тим самим забезпечив не тільки нечуваний приплив бажаючих працювати на своїх підприємствах, а й поклав початок підбору кадрів як окремій професії. Авто-мобільному магнату прийшлось найняти десятки фахівців, які займалися лише одним — проводили бесіди з бажаючими працювати на заводах Форда і най-мали тих, кого вважали гідними.

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Довідник Ради Європи з принципів адміністративного права, які стосуються відносин між адміністративними органами та приватними особами. — Страсбург, 1996.
3. Авер'янов В. Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади / / Правова держава. —К., 1998. — Вип. 9.
4. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд.:І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К.: Факт, 2003. — 536 с.
5. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади:Дис... д-ра юрид. наук. — К., 1999.
6. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах:Учеб. пособие. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — 190 с.
7. Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. — О., 1992.
8. Полінець О. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення //Вісник УАДУ. — 2000. — № 2. — С. 74.
9. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади / / Право України. —1998. — № 3. — С. 3-9.
Опубліковано
2020-07-28