САМОСТІЙНІСТЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПРИНЦИП СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • О. І. Бедний
Ключові слова: кадрова політика

Анотація

В умовах політико-правових перетворень в нашій державі ми розглядаємо державне управління і управління з боку органів місцевого самоврядування (муніципальне, самоврядне управління) як складові більш широко явища — публічного управління, тобто управління, яке ґрунтується на публічній владі та забезпечує публічні інтереси. Відповідно державна служба і служба в орга-нах місцевого самоврядування є складовими публічної служби, яка є засобом функціонування публічного управління

Посилання

1. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. //Офіційний вісник України. — 2001. — 13 лип. — Ст. 1151.
2. Про забезпечення керованості місцевими органами влади у м. Ялті та нормалізації життєдіяльності міста: Указ Президента України від 30 січня 1998 р. № 70/98.
3. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян, а також керівництва процесами життєдіяльності міста Одеси: Указ Президента України від 26 травня 1998 р. № 511/98.
4. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян та нормалізації життєдіяльності м. Мукачевого Закарпатської області: Указ Президента України від 25 грудня 2003 р.№ 1486/2003.
5. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
7. Бедний О. І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: Дис... канд. юрид. наук. — О., 2003. — С. 58.
Опубліковано
2020-07-28