УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

  • С. Д. Подлінєв
Ключові слова: удосконалення, діяльність, правоохороні органи

Анотація

Серед внутрішніх функцій, що їх виконує держава, одна з найголовніших — забезпечення законності і правопорядку, захист законних прав і свобод грома-дян та організацій. Для охорони правопорядку, суспільних відносин, контролю за додержан-ням норм права в нашій країні створені спеціальні правоохоронні органи, які мають певні юрисдикційні та організаційні відмінності. Серед вчених юристів України немає чіткої думки про те, що треба віднести до правоохоронних органів. Вперше в Законі України «Про державний захист працівників суду та право-охоронних органів» від 23 грудня 1993 р. зроблена спроба визначитись які органи треба залічити до правоохоронних органів.

Опубліковано
2020-07-28