ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОВОЇ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ В КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • О. І. Погібко
Ключові слова: доктрина, концепція

Анотація

Важливим атрибутом держави є Збройні Сили. Разом з іншими військови-ми формуваннями вони покликані бути завжди готовими до захисту терито-ріальної цілісності України і недоторканості її кордонів. «Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недо-торканості покладаються на Збройні Сили України», — зазначено в ст. 17 Кон-ституції

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 142.
2. Воєнна доктрина України: Затв. постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 р./ / Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 43. — Ст. 409-410.
3. Про внесення змін до Закону України «Про оборону України»: Закон України від 5 жовтня2000 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 49. — Ст. 420-421.
4. Про внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України»: Закон України / / Урядоий кур'єр. — 2000. — № 250. — С. 1.
5. Указ Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Л. Д. Кучми «Про заходи щодо подальшого зміцнення обороноздатності держави» від 6 грудня 2001 року№ 1195/2001 / / Народна армія. — 2001. — 11 груд. — С. 5.
6. Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. / / Право України. — 1997. — № 3. — С. 84-86.
Опубліковано
2020-07-28