ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ

  • А. М. Майдебура
Ключові слова: премії, державні нагороди

Анотація

Однією з суттєвих особливостей нагородної системи України, яка відрізняє її від багатьох інших є те, що Закон України від 16 березня 2000 р. «Про державні нагороди України» одним з видів державних нагород України визначив Дер-жавну премію України. Хоча інститут державних премій існує в багатьох краї-нах у переважній більшості офіційного статусу державних нагород він не має. Разом з цим, необхідно вказати, що інститут державних премій України почав формуватися за радянських часів, і, фактично, відтворював аналогічні нагороди радянського рівня. В зв'язку з цим уявляється необхідним коротко зупинитися на окремих, найбільш важливих, аспектах функціонування інсти-туту державних премій у минулому.

Посилання

1. Об учреждении премий имени В. И. Ленина за научные работы: Постановление Совета Народных Комиссаров от 23 июня 1925 г. / / Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. — 1925. — № 48. — Ст. 352.
2. Об учреждении премий и стипендий имени Сталина: Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 20 декабря 1939 г. № 2078 / / СП СССР. — 1940. — № 1. — Ст. 6.
3. Куценко А. Н. Кавалеры. — Донецк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2002. — С. 276.
4. О Ленинских и Государственных премиях СССР в области науки и техники, литературы иискусства: Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 9 сентября 1966 г. № 739 / / Собрание постановлений правительства Союза Советских Социалистических Республик. — 1966. — № 21. — Ст. 188.
5. Про встановлення щорічних республіканських премій імені Т. Г. Шевченка: Постанова РадиМіністрів УРСР від 20 травня 1961 р. № 646 / / ЗП УРСР. — 1961. — № 5 — Ст. 73.
6. Про республіканські державні премії по архітектурі: Постанова Ради Міністрів УРСР від24 травня 1968 р. № 263 / / ЗП УРСР. — 1968. — № 5 — Ст. 71.
7. Про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури: Постанова ЦККПУ та РМ УРСР від 23 квітня 1969 р. № 285 / / ЗП УРСР. — 1969. — № 5. — Ст. 58.
8. Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка: УказПрезидента України від 10 вересня 1994 р. № 511 / / Урядовий кур'єр. — 1994. — 13 верес.
9. Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка: Указ ПрезидентаУкраїни від 10 жовтня 2001 р. № 950 / / Офіційний вісник України. — 2001. — № 41. —Ст. 1847.
10. Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки: Указ ПрезидентаУкраїни від 14 червня 2000 р. № 800 / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 25. —Ст. 1039.
Опубліковано
2020-07-28