НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

  • А. А. Єзеров
Ключові слова: наукове дослідження, правові відносини, конституційне право

Анотація

Вивчення конституційно-правових відносин починається з усвідомлення того, що цій категорії правових відносин належить визначальне місце у системі соціально-правової взаємодії, що існує у державі. Таке їх становище обумов-люється їхньою специфікою: вони є проявом соціального буття Конституції, складаючи її дієво-практичну основу та забезпечуючи зв'язок Основного Зако-ну з найважливішими соціальними процесами шляхом своєрідного опосеред-кування конституційної практики

Посилання

1. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина:Учеб. пособие. - X.: Фолио: Райдер, 1998. - С. 71.
2. Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения. — М., 1997. — С. 13.
3. Речицкий В. В. Политическая активность: Конституционные аспекты. — К.: Сфера, 1999. —С. 56-57.
4. Колос М. Конфлікт: теорія і практика / / Бюлетень національної служби посередництва іпримирення. — 2003. — № 8. — С. 39.
5. Литвин В. В. Сучасна Україна у дзеркалі суспільно-політичних конфліктів / / Урядовий кур'єр.— 2002. — 23 листоп. — С. 5.
6. Ващенко І. В. Загальні проблеми викладання конфліктології / / Психологія: Зб. наук. праць/ НПУ ім. М. П. Драгоманова. — 2002. — Вип. 15. — С. 13.
7. Речицкий В. В. Вказ. праця. — С. 5.
8. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии. — М.:Наука, 1982. — С. 9.
9. Еременко Ю. К разработке предмета науки советского государственного права / / Правоведение. — 1980. — № 6. — С. 37.
10. Танненбаум В. Категории «политика» и «власть» в науке конституционного права / / Проблемы конституционного права. — Саратов, 1974. — Вып. 1 (2). — С. 50.
11. Егоров С. А. Современная наука конституционного права США. — М., 1987. — С. 17
Опубліковано
2020-07-28