МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

  • Д. С. Терлецький
Ключові слова: Конституційний Суд України, регламентація

Анотація

Інтернаціоналізація суспільного життя, впливаючи на правову систему дер-жав, охоплює не лише окремі галузі права, але й основи правової системи — конституційне право. Конституція має вищу юридичну силу відносно всіх інших норм. Міжнародне право враховує особливий статус конституції та вимагає поваги до встановленого конституцією правопорядку. Поважання суверенітету дер-жави означає поважання її права

Посилання

1. Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав / / Прво України. — 2003. — № 3. — С. 146.
2. Address by H.E. Ambassador Felipe Paolillo Permanent Representative of Uruguay to the United/ / UNITAR Briefing on Development in Ocean Affairs and the Law of the Sea / /www.un.org/ Depts/ los.
3. Баймуратов M. О. Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій / / Юридична Україна. — 2003. — № 1. — С. 33.
4. Барциц И. Н. Международное право и правовая система России / / Журнал российского пра-
ва. — 2001. — № 2. — С. 61.
5. Хижняк В. С. Конституционные принципы взаимодействия национального права России имеждународного права / / Конституционное и муниципальное право. — 2003. — № 3. —С. 12.
6. Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: Доктрина и практика //Юридический вестник. — 2001. — № 4. — С. 121.
7. Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція / / Вісник КонституційногоСуду України. — 2001. — № 1. — С. 85.
8. Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України / / www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2user
9. Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України / / www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2user
10. Тихомиров Ю. А. Реализация международно-правовых актов в российской правовой системе/ / Журнал российского права. — 1999. — № 3-4. — С. 94.
11. Баймуратов М. О. Вказ. праця. — С. 36.
12. Орзіх М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика / / Юридический вестник. — 2001. — № 4. — С. 125.
Опубліковано
2020-07-28