ДО ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОСТІ ПРАВ ГОЛОВНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • Ю. Ю. Бальцій
Ключові слова: місцеве самоврядування

Анотація

Найважливішою й необхідною умовою для повного та ефективного здійснен-ня задач і функцій місцевого самоврядування є наявність досконалої системи її гарантій, тому питання гарантій прав місцевого самоврядування є досить актуальними в конституційному праві, зокрема в муніципальному праві.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
3. Козоріз В. «Місцеве самоврядування» за обласним сценарієм / / Людина і влада. — 2000. —№ 7-8. — С. 73, 76.
4. Гусак Н. В интересах громады / / Одесский вестник. — 2002. — 15 янв.
5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування / / Місцеве самоврядування. — 1997. —№ 1 - 2 . — С. 90-94.
6. Про статус сільського, селищного, міського голови: Проект Закону від 2 грудня 1998 р. — К.,1998. — 14 с.
Опубліковано
2020-07-27