МОЛОДЬ — ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

  • В. М. Панасюк
Ключові слова: молодь, молодіжна політика

Анотація

Сучасна епоха характеризується особливим загостренням проблеми зміни поколінь. Молодь це та група, яка переймаючи досвід старших поколінь по-кликана стати рушійною силою суспільного прогресу. Саме молоде покоління є потенційно активним носієм всіх соціальних функцій. Тому залучення мо-лоді до активного і продуктивного суспільного життя — запорука майбутнього прогресу.

Посилання

1. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. — К.: Наук. думка,1993. — С. 40-43.
2. Перепелиця М. П. Шляхи вдосконалення державної молодіжної політики в Україні / / Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. — К., 1997. — С. 61-65.
Опубліковано
2020-07-27