СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • В. Р. Барський
Ключові слова: пересування, місце проживання, законодаство України

Анотація

Свобода пересування та вибору місця проживання — це визнана міжнарод-ним правом, гарантована конституцією і (чи) законом громадянам чи всім особам, що знаходяться в країні, можливість самостійно вирішувати питання щодо перебування в ній, переміщення її територією, вибору місця проживання, а також виїзду з країни. Свобода пересування та вільного вибору місця прожи-вання регулюється як міжнародним правом, так і внутрішнім правом країн.

Посилання

1. Саидов А. Х. Общепризнанные права человека: Учеб. пособие. — М.: МЗ ПРЕСС, 2002. — С. 119.
2. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права людини і громадянина: Навч. посіб. / Авт.-упоряд. М. І. Хавронюк. — К.: Парламент. вид-во, 1999. — С. 258
Опубліковано
2020-07-27