ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • О. М. Алікова
Ключові слова: права, громадяни, фізична культура

Анотація

Українська держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформа-ційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної куль-тури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультур-но-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями культурно-спортивної спрямованості

Посилання

1. Братановский С. Н. Управление физической культурой и спортом в условиях реформ (организационно-правовые проблемы): Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1997. — С. 122.
2. Арнаутский М. К., Большаков М. Д. Организация физкультурно-оздоровительной работы. —М., 1997. — С. 56.
3. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 14. — Ст. 80.
Опубліковано
2020-07-27