НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ В ХОДІ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ

  • М. В. Афанасьєва
Ключові слова: ЗМІ, агітація

Анотація

Одним з найбільш важливих і політизованих етапів виборчого процесу є передвиборна агітація. Саме в ході її здійснюється доведення до виборців інфор-мації, яка сприяє їх зваженому, обґрунтованому та усвідомленому вибору в ході голосування «за» чи «проти» кандидатів, списків кандидатів. Питання право-вої регламентації передвиборної агітації розглядалися такими українськими вченими: Н. І. Коваль, О. В. Нельга, М. М. Рябець, М. І. Ставнічук, Л. А. Татар-никова та ін. Соціальна значимість передвиборної агітації, фрагментарність теоретичних досліджень та несистемність узагальнення практики обумовлює актуальність вивчення цієї проблематики.

Посилання

1. Мостовщиков В. Д. Предвыборная агитация: понятие и правовые признаки / / Журнал российского права. — 1999. — № 5-6. — С. 17-25.
2. Чекмишев О. В. Принцип рівних умов при використанні засобів масової інформації у передвиборній агітації: теорія і практика / / Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації). — К.,2000. — С. 34-41.
3. Нельга О. В. Актуальні проблеми правового регулювання участі засобів масової інформації у виборчому процесі / / Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації). — К., 2000. — С. 8-26.
4. Коваль М. І. Особливості фінансового та інформаційно-аналітичного забезпечення участі засобів масової інформації у виборчому процесі: проблеми вдосконалення виборчого законодавства / / Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі: Зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації). — К., 2000. — С. 98-102.
5. Нельга О. В. Вказ. праця. — С. 22.
6. Татарникова Л. А. Інформація чи передвиборна агітація? Проблеми правового визначення понять / / Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі: Зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомендації). — К., 2000. — C. 87-90.
7. Про політичну рекламу і політичну агітацію: Проект Закону України № 6123 від 05 січня2000 / / http: //www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/TXT1/6100/p6123.htm.
Опубліковано
2020-07-27