ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЛОНДОНІ

  • Н. В. Мішина
Ключові слова: муніципальне управління, Лондон

Анотація

На сучасному етапі в Україні триває муніципальна реформа, яка є органіч-ною частиною адміністративної реформи. Концепція адміністративної рефор-ми передбачає, що головним завданням муніципальної реформи є усунення права недоліків, які істотно впливають на здійснення управлінської діяльності. При проведенні реформи, при її законодавчому забезпеченні особлива увага при-діляється вивченню, аналізу, узагальненню і впровадженню кращого вітчизня-ного та міжнародного досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування

Посилання

1. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30.08.2001 р. / / Голос України. — 2001. — 12 верес.
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с англ. — 2-е изд. — М.:Изд-во МГУ: Издат. группа ИНФРА-М-НОРМА, 1998. — С. 357.
3. City of London / / http://www.london.gov.uk/.
4. Lord Mayor of the City of London / / http://www.cityoflondon.gov.uk/lordmayor/index.htm.
5. Governing of the City of London / / http://www.cityoflondon.gov.uk/about_us/governing/governing.htm.
6. Lord Mayor of the City of London: Functions / / http://www.cityoflondon.gov.uk/business_city/lordmayor/index.htm.
7. Explanatory Note: Local Government Act 2000 / / h t t p : / / w w w . h m s o . g o v . u k / a c t s / e n/2000en22.htm.
8. Modern Local Government In Touch With the People / / http://www.local-regoin.detr.gov.uklgwp/1.htm.
9. Members of Merton Borough Council / / http://www.merton.gov.uk/council/index.asp.
10. The London Borough of Greenwich / / http://www.greenwich.gov.uk/Greenwich/YourCouncil//GuideElections.htm.
11. Byrne T. Local Government In Britain. Everyone's Guide to How It All Works. — London, PenguinBooks, 2000. — P. 123.
12. Greater London Authority Act 1999 / / http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1999/19990029.htm.
13. Greater London Authority Act 1999. Там само.
14. Greater London Authority — Frequently Asked Questions / / http://www.london.gov.uk/help/faq.jsp.
15. The London Assembly election / / http://www.londonelects.org.uk/assembly/index.html.
16. Greater London Authority Act 1999. Там само.
Опубліковано
2020-07-27