ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗАКОНІВ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

  • М. В. Тесленко
Ключові слова: закони, правова держава, презумпція

Анотація

Конституція України проголошує Україну правовою державою. Поняття правової держави завжди асоціюється з пануванням закону. Але стверджува-ти, що правова держава — це обов'язково панування закону, було б неправиль-но, зважаючи на те, що держава у принципі може приймати будь-які закони (і правові, і не правові). Не вдаючись до розкриття всіх основних рис правової держави, уявляється цікавим зупинитися на такій організаційній її формі, як право. Тобто йдеться про дію у правовій державі презумпції правового харак-теру законів. У понятті «основний закон» акцент необхідно робити на слові «основний», а термін «закон» у даному випадку слід розуміти як синонім терміна «право»

Посилання

1. Шаповал В. М. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції України / / Право України.— К., 1997. — № 6. — С. 4.
2. Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 1997. — С. 378.
3. Заєць А. П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації: Автореф. дис...д-ра юрид. наук. — К., 1999. — С. 17-18.
4. Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 2000. — С. 32-34.
5. Кравец И. Российская Конституция и проблемы эффективности ее реализации / / Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2002. — Спец. вып. № 4 (45). — С. 66.
6. Там само.
7. Марченко М. Н. Общая теория государства и права. — М., 2001. — С. 189.
Опубліковано
2020-07-27