ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МІСЦЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ США

  • І. Д. Сліденко
Ключові слова: інститут, конституційна юстиція, влада США

Анотація

Інтерес до фундаментальних питань, пов'язаних із функціонуванням право-вої демократичної держави, виправданий та необхідний з боку дослідників конституційно-правової матерії. Держава і її інститути — не статичний ме-ханізм, а такий, що постійно розвивається, удосконалюється, модернізується, оскільки ідеальна її форма навряд чи може бути, а існування і розвиток держа-ви — це шлях наближення до її ідеальної форми. Нові реалії, породжені нови-ми завданнями, здатні по новому впливати на здавалося б уже досить вивчені та давно знайомі ключові моменти буття правової держави. Закладений в тео-рії органічного конституціоналізму творчий потенціал, розкриває нові можли-вості більш раціонального його застосування. Демократія не панацея, але мож-ливий ефективний інструмент розбудови правової держави, суспільства спра-ведливості.

Посилання

1. Американские просветители. — M., 1969. — T. 2. — С. 52.
2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. — К., 1999. — С. 19.
3. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — M., 1996. —
С.254-255.
4. Уилсон Д. Американское правительство. — М., 1990. — С. 16.
5. The Federalist / Ed. Jacob E. Cooke / / Wesleyan u. Press. — 1961. — № 78.
6. Steel Seizure Case or Youngstown Sheet & Tube v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952).
7. U.S. v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983); Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714 (1986).
8. U.S. v. Nixon, 418 U.S.683 (1974).
9. Fisher L. The Constitution between Friends: Congress, the President and the Law. — N. Y., 1987.— P. 36-38.
10. McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
11. Schlesinger A. M. J r . The Imperial Presidency. — N.Y., 1974. — P. 9.
12. Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 19 (1793).
Опубліковано
2020-07-27