ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ НАСТУПНОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ

  • О. А. Самойленко
Ключові слова: злочин, кіберпростір, розслідування, слідча (розшукова) дія, слідча ситуація, тактичне завдання

Анотація

Стаття присвячена визначенню типових слідчих ситуацій наступного етапу розслідування злочи-
нів, скоєних у кіберпросторі. Автор на підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень
про такі злочини констатує про наявність слідчої та слідчо-розшукової моделі таких ситуацій розслі-
дування, встановлює критерії, що покладаються в основу типізації таких ситуацій.

Посилання

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. Москва : Мегатрон XXI, 2000. 334 с.
2. Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням
комп’ютерних технологій : монографія. Київ, 2009. 328 с.
3. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія. Харків :
Апостиль, 2012. 304 с.
4. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки
та корупційні злочини : Закон України від 7 жовт. 2014 р. № 1689-VII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/go/1689-18.
5. Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Харьков :
Консум, 1999. 480 с.
Опубліковано
2019-12-19