МИКОЛАЇВСЬКА ПОРТОВА МИТНИЦЯ В СИСТЕМІ МИТНИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ, СТРУКТУРА І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ

  • В. К. Ковальський
Ключові слова: портова митниця, Російська імперія, правове становище

Анотація

Митна справа була і залишається однією з найваж-ливіших функцій держави. Без успішного функціонування митних органів не можливо побудувати скільки-небудь успішну економіку країни. Успішна діяльність митних органів України щодо забезпечення реалізації митної полі-тики держави неможлива без звернення до вітчизняного історичного досвіду. Якщо зважити на те, що змістом сучасних реформаторських процесів є ство-рення ринкової економіки у якій митна політика відіграє далеко не останню роль, то мусимо обов'язково враховувати уроки функціонування митних органів Російської імперії, поміж яких одне з чільних місць займала Миколаївська портова митниця.

Посилання

1. Державний архів Миколаївської області (далі ДАМО). — Ф. 41. — Оп. 1. — Д. 14-18. — Л. 50.
2. ДАМО. — Ф. 264. — Оп. 2. — Д. 12 а. — Л. 42-43, 45.
3. Державний архів Одеської області (далі ДАОО). — Ф. 41. — Оп. 3. — Д. 12. — Л. 5.
4. ДАОО. — Ф. 41. — Оп. 6. — Д. 31. — Л. 54.
5. ДАОО. — Ф. 41. — Оп. 6. — Д. 6. — Л. 4, 5, 6.
6. ДАОО. — Ф. 41. — Оп. 6. — Д. 8. — Л. 12.
7. ДАОО. — Ф. 88. — Оп. 121. — Д. 30. — Л. 12, 16.
8. ДАОО. — Ф. 88. — Оп. 21. — Д. 3. — Л. 10.
9. ДАОО. — Ф. 88. — Оп. 9. — Д. 10. — Л. 7.
Опубліковано
2020-07-27