ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ-ХХ ст.

  • Н. В. Панова
Ключові слова: право власності, Російська імперія

Анотація

В даному дослідженні висвітлюються основні питання права власності Російської імперії в XIX — поч. XX ст. Визначення права власності в цей період
уявляє собою деякі труднощі, не дивлячись на простоту і ясність, тому основною метою роботи є завдання дати чітке визначення права власності в цей
період, виділити обмеження права власності за законом, засоби придбання права власності та їх класифікацію, проаналізувати вплив німецького і французького цивільних кодексів на законодавство Російської імперії.

Посилання

1. Французький цивільний кодекс 1804 р. — М., 1941. — 462 с.
2. Німецький цивільний кодекс 1896 р. — М., 1903. — 394 с.
3. Шершеневич Г. Ф. Цивільне право. Т. 2. — М., 1914. — С. 245.
4. Свод законов Российской империи. Т. 10. 1832-1917 гг. — С.Пб.
5. Енгельман I. Е. Про давнину по російському цивільному праву. — 3-є вид. — 1900. —С. 130-160.
Опубліковано
2020-07-27