РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ ЯК ІНСТИТУТ КОНТРОЛЬНОЇ ВЛАДИ

  • В. В. Тароєва
Ключові слова: контрольна влада

Анотація

Рахункова палата України, яка була створена у 1997 р., є єдиним державним інститутом, котрий здійснює контроль за законним, цільовим, своєчасним та ефективним використанням державних засобів, прогнозуванням, аналізом і експертизою бюджетного процесу на всіх його етапах.
Становлення цього державного інституту було доволі не простим. Робота над його створенням почалася з розробки проекту закону «Про Контрольну
палату» 1992-1993 рр., однак офіційне закріплення правового статусу Рахункової палати відбулося лише в Конституції України, і тільки з прийняттям
Закону України «Про Рахункову палату України», 27 травня 1997 р. відбулося перше засідання Колегії Рахункової палати

Посилання

1. Мазур Т. Рахункова палата України — проблеми вдосконалення правового статусу / / Юридичний журнал. — 2003. — С. 78-81.
2. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
3. Про Рахункову палату України: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 315.
4. Бюджетній кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2542-3.
5. Юхіменко Л. Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваногоРахунковою палатою України / / Право України. — 2003. — № 10. — С. 72-74.
6. Отчет Счетной палаты Украины: Утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Украины. — 2002. — № 2-1.
7. Отчет Счетной палаты Украины: Утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Украины. — 2003. — № 7-8.
Опубліковано
2020-07-24