ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА

  • С. М. Скуріхін
Ключові слова: правове виховання, поняття, військові, система

Анотація

Процеси глобалізації в сучасному світі, з одного боку, зв'язані з інтеграцією цивілізацій і культур, а з іншого боку — поглиблюють протиріччя у відносинах між ними. Усе це позначається на проведенні глибоких перетворень в Україні. Важливою складовою цього процесу є реформування Збройних Сил України. У цьому зв'язку, Верховною Радою України були прийняті закони,які прямо чи побічно стосуються реформування армії. Сприйняття кардинальних змін у Збройних Силах багато в чому пов'язане з рівнем правосвідомості і правової культури військовослужбовців. Тому, питання організації і здійснення правовиховної роботи в армійському середовищі, набуває великого значення.

Посилання

1. Синюкова Т. В. Правосознание и правовое воспитание / / Теория государства и права: Курслекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001. — С. 623.
2. Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ. — К.:Варта, 2003. — С. 104.
3. Бушуев Г. И. Правовое воспитание советских воинов. — М.: Воениздат, 1976. — 136 с.
4. Горный А. Г. Социалистическая законность и воинский правопорядок. — М.: Воениздат, 1973.— 159 с.
5. Организация правового воспитания в воинской части / С. С. Максимов, В. И. Шанин, А. И. Мед-ведев и др. — М.: Воениздат, 1979. — 176 с.
6. Военное законодательство и правовое воспитание / X. М. Ахметшин, Ю. М. Бирюков, А. С. Коб-ликов и др. — М.: Воениздат, 1983. — 240 с.
7. Царенко В. І. Правосвідомість військовослужбовців за контрактом у прикордонних військахУкраїни / / Юридический вестник. — 2002. — № 2. — С. 62-65.
8. Бойков А. Д. Некоторые вопросы теории правового воспитания / / Правовая культура и вопросы правового воспитания / Под ред. А. Д. Бойкова. — М., 1974. — С. 19.
9. Певцова Е. А. Современные подходы юристов к вопросу соотношения дефиниций «правоваякультура», «правовое воспитание», «правовое образование» / / Основы государства и права.2002. — № 6. — С. 72.
10. Певцова Е. А. Правовое воспитание и формирование правосознания в России / / Журнал российского права. — 2003. — № 10. — С. 130-131.
11. Царенко В. І. Вказ. праця. — С. 64.
12. Психология и педагогика высшей военной школы: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Барабанщикова. — М.: Воениздат, 1989. — С. 316.
13. Статути Збройних Сил України. — К.: Атака, 2002. — С. 92.
14. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца — М.: НОР-МА-ИНФРА.М, 1999. — С. 409.
15. Бойков А. Д. Вказ. праця. — С. 22.
16. Царенко В. І. Вказ. праця. — С. 64.
17. Зорченко Е. А. Формирование правовой культуры трудящихся. — Минск: Наука и техника,1984. — С. 74.
18. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М.: Зерцало, 2000. — С. 28-29.
19. Певцова Е. А. Современные подходы юристов к вопросу соотношения дефиниций «правоваякультура», «правовое воспитание», «правовое образование» / / Основы государства и права.2002. — № 6. — С. 67.
Опубліковано
2020-07-24