ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

  • Д. Г. Манько
Ключові слова: легалізація, юридичні документи

Анотація

Актуальність наукового дослідження легалізації документів, з одного боку,обумовлена необхідністю теоретичного вдосконалення існуючих правових інститутів у сфері правової дійсності України, а з іншого — прагненням України щодо інтеграції у світове, і перш за все, європейське співтовариство. Подібні дослідження формують єфективну базу протистояння колізіям чинного законодавства та формують передумови подальшого розвитку права

Посилання

1. Кенсовский П. А. Легализация и признание документов иностранных государств. — С.Пб.,2003. — С. 29.
2. Ляпидевский Н. П. История нотариата. — М., 1875. — С. 57.
3. Линицкий А. М. Нотариат советских республик. Кн. 1. — X., 1927. — С. 9.
4. Звеков В. П. Международное частное право. — М., 1999. — С. 463.
5. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право: Новые тенденции в международно-правовом регулировании. — М., 1998. — С. 6.6. Положение «О депозитарной деятельности», утвержденное решением ГКПЦБФР Украины № 61от 26.05.98 / / Собрание постановлений Правительства Украины. — 1998. — № 5. — С. 130-143.
7. О нотариате: Закон Украины от 3 сентября 1993 г . / / Ведомости Верховной Рады Украины.— 1993. — № 9. — С. 24-103.
8. О порядке консульской легализации официальных документов в Украине и за рубежом: Инструкция, утвержденная Приказом МИД Украины от 15 июля 1997 г. № 98-од / / ВедомостиВерховной Рады Украины. — 1997. — № 7. — С. 17-36.
9. Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності: Положення, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1994 р. / / Собрание постановлений ПравительстваУкраины. — 1994. — № 8. — С. 20.
Опубліковано
2020-07-24