СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ (ЗА А. ДЕ ТОКВІЛЕМ)

  • А. А. Коваленко
Ключові слова: виконавча влада, демократична держава

Анотація

У суспільно-політичній теорії А. де Токвіля, зокрема в його праці «Про демократію в Америці», здійснено спробу вирішити таку важливу проблему, як
специфіка функціонування виконавчої влади за умов демократії.

Посилання

1. Ковлер А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XIX века. — М., 1997. — С. 83.
2. Токвіль А. Про демократію в Америці. — К., 1999. — С. 25.
3. Там само. — С. 546.
4. Платон. Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. — М., 1994. —. 3. — С. 344.
5. Токвіль А. Цит. праця. — С. 546-547.
6. Там само. — С. 548.
7. Там само. — С. 168.
8. Там само. — С. 549.
9. Там само. — С. 187.
10. Ковлер А. И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. — М.,
1990. — С. 254.
11. Токвіль А. Цит. праця. — С. 550.
12. Там само. — С. 553.
13. Гумплович Л. Общее учение о государстве. — С.Пб., 1910. — С. 274.
14. Токвіль А. Цит. праця. — С. 553.
15. Там само. — С. 554.
16. Там само. — С. 557.
17. Там само. — С. 565.
18. Там само. — С. 566.
19. Там само. — С. 567.
20. Там само. — С. 186-187.
21. Там само. — С. 570.
22. Там само. — С. 572.
Опубліковано
2020-07-24