ЮВЕНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • Н. Крестовська
Ключові слова: ювенальна відповідальність

Анотація

З ратифікацією Україною Конвенції ООН про права дитини та прийняттям низки «дитячих» законів («Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю»), а також з виділенням в окремий розділ Кримінального кодексу постанов щодо особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні закладений фундамент формування повноцінного правового статусу дитини, одним з складових елементів якого є юридична відповідальність.

Посилання

1. Шевченко Я. Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних. — К.: Наук.думка, 1976. — 189 с.
2. Орлов В. С. Ответственность несовершеннолетних по советскому уголовному праву. — M., 1969.— 29 с.; Семернева Н. К. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних сприменением мер воспитательного характера. — Свердловск, 1969. — 19 с.; Якубов А. Е.
Освобождение несовершеннолетних от ответственности и наказания с применением принудительных мер воспитательного характера. — M., 1971. — 23 с.
3. Бурдін В Ж Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. — К., 2002.— 19 с.
4. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: проблемы теории / / Известия вузов. Сер. Правоведение. — 2002. — M 6. — С. 150-162.
5. Mельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса икриминологии: Учеб. пособие. — M.: Дело, 2000. — С. 119-138; Авдеев В. Условно-досрочноеосвобождение несовершеннолетних в контексте достижения целей уголовного наказания //
Уголовное право. — 2001. — M 4. — С. 3-8; Кудрявцев И., Mорозова M. Ответственностьнесовершеннолетних: Некоторые парадоксы нового УК / / Российская юстиция. — 1997. —M 8.
6. Mорозова З. П. Административная ответственность несовершеннолетних и их родителей посоветскому праву. — M., 1972. — С. 13.
7. Butts J., Hoffman D., Buck J. Teen Courts in the United States: A Profile of Current ProgramsSeries / / OJJDP Fact Sheet. 99118 (матеріал розміщений на офіційному веб-сайті відділуювенальної юстиції Mіністерства юстиції США — ojjdp.ncjrs.org.).
8. Balanced and Restorative Justice for Juveniles: A Framework for Juvenile Jusice in the 21stCentury / G. Bazemore, M. Umbreit. — Fort Lauderdale: Florida Atlantic Univ., 1997. — P. 47.
Опубліковано
2020-07-24