СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ІСРЕМІЯ БЕНТАМА

  • А. І. Кормич
Ключові слова: правова доктрина

Анотація

Сучасний стан демократизації українського суспільства, трансформації правової системи нашої держави нерідко набувають суперечливого характеру. Це обумовлене наявністю у суспільстві в цілому і в колі правлячої еліти протилежних поглядів на роль держави. Існують як прибічники концепції максимальної, сильної держави, так і концепції мінімальної, слабкої держави. Звідси випливає неоднозначна трактовка прав і обов'язків тощо.

Посилання

1. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — С. 135-140.
2. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции. — М.: Юрид. лит., 2003. — С. 433-443.
3. Правовая мысль: Антология. — М.: Акад. проект, 2003. — С. 390-400.
4. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. — М.: РОСПЭН, 1998.
Опубліковано
2020-07-24