ПРАВОРОЗУМІННЯ В МУСУЛЬМАНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

  • X. Бехруз,
Ключові слова: мусульманські країни, праворозуміння

Анотація

Дослідження в області мусульманського права на сьогоднішній день представляють особливу актуальність, оскільки, з одного боку, недостатньо об'єктивних досліджень, що розглядають дане явище, а з іншого боку, міжнародна обстановка усе більш наполегливо повертає нас до розкриття сутності мусульманського права. Як відзначав А. В. Сурілов, «у праворозумінні практично фокусуються усі сторони правової дійсності. Відбиваються її системно-функціональні зв'язки і динаміка. Праворозуміння впливає на розвиток юридичної теорії. Свою прикладну завершеність праворозуміння знаходить у правотворчості і правореалізації. Воно є фундаментальною ідеєю, яка пронизує все правове життя суспільства»

Посилання

1. Сурилов А. В. Теория государства и права: Учеб. пособие. — К.; О., 1989. — С. 239.
2. Schacht J. An Introduction to Islamic Law. — Ox., 1966. — P. 132.
3. Давид P. Основные правовые системы современности. — М., 1998. — С. 45.
4. Массэ А. Ислам: Очерки истории. — М., 1982.
5. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII-XV вв. — Л., 1966. — С. 27.
6. Сюкияйнен Л. P. Мусульманское право. — М., 1986.
7. Сюкияйнен Л. P. Шариат и мусульманско-правовая культура. — М., 1997. — С. 12.
Опубліковано
2020-07-24