ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • В. В. Дудченко

Анотація

Трансформація методології сучасного вітчизняного правознавства спонукає по-іншому розв'язувати, здавалося б, давно вже вирішені проблеми. Нові методологічні підходи дозволяють розглядати право як найважливіший елемент людського буття, що має власну основу існування та розвитку.
Йдеться, зокрема, про проблему правової реальності.

Посилання

1. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античность:
Пер. с ит. — С.Пб.: Петрополис, 1994. — С. 37.
2. Там само. — С. 36-39.
3. Там само. — С. 144.
4. Краткая философская энциклопедия. — М.: Прогресс, 1994. — С. 444.
5. Юркевич П. Історія філософії права: Вступ / / Український світ. — 1996. — № 1. — С. 8.1. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античность:
Пер. с ит. — С.Пб.: Петрополис, 1994. — С. 37.
2. Там само. — С. 36-39.
3. Там само. — С. 144.
4. Краткая философская энциклопедия. — М.: Прогресс, 1994. — С. 444.
5. Юркевич П. Історія філософії права: Вступ / / Український світ. — 1996. — № 1. — С. 8.
Опубліковано
2020-07-23