ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ НЕОЧЕВИДНОСТІ

  • Н. А. Жерж
Ключові слова: злочин, неочевидне вбивство, початковий етап розслідування, методика розслідування

Анотація

Статтю присвячено практичним і пов’язаним із ними теоретичним питанням розслідування неочевидних вбивств. Публікацію спрямовано на правильну організацію проведення початкового етапу розслідування злочинів, вчинених в умовах неочевидності.

Посилання

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике /Р.С. Белкин. – М. : Юридическая литература, 1988. – 304 с.
2. Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена в резолюции 217A(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств / Ю.П. Дубягин. – М. : Буквица, 1997. – 480 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : зі змінами та доповненнями (відповідає офіційному тексту). – К. : Алерта, 2012. – 304 с.
5. Обухова С.С. Расследование неочевидных убийств / С.С. Обухова. – Бузулук : БГТИ, 2008. – 80 с.
6. Початковий етап розслідування умисних вбивств, скоєних найманцями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravodom.com/krimnalstika/4/106-pochatkovij-etap-rozsliduvannyaumisnix-vbivstv-skoyenix-najmancyami.
Опубліковано
2020-07-17