ВПЛИВ УНІВЕРСАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ПРОТИДІЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

  • О. В. Столярський
Ключові слова: універсальні інституції, ООН, протидія, транснаціональна організована злочинність, міжнародно-правове співробітництво

Анотація

У статті досліджено специфіку діяльності універсальних інституцій в особі ООН у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. Аналізується діяльність основних органів, конгресів та інститутів ООН у сфері міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю й норми Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.

Посилання

1. Документ ООН A/CONF.187/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.inter.criminology.org.ua/modules.php.
2. Действующее международное право : [учебное пособие] : в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Изд-во Московского независимого института международного права, 1996–. – Т. 1. – 1996. – 864 c.
3. Костенко Н.И. Роль Организации Объединенных Наций и эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью / Н.И. Костенко // Государство и право. – 2006. – № 7. – С. 76–82.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности : Резолюция Генеральной Ассамблеи № 55/25 от 15 ноября 2000 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.
5. Криминология : [учебник] / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 678 с.
6. Международное право : [учебник] / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Международные отношения, 2000. – 610 с.
7. Международное уголовное право : [учебное пособие] / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М. : Наука, 1999. – 264 с.
Опубліковано
2020-07-17