ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • І. І. Задоя
Ключові слова: адвокати, підвищення кваліфікації, проблеми правового регулювання

Анотація

Статтю присвячено комплексному дослідженню проблем правового регулювання інституту підвищення кваліфікації адвокатів України. У статті проаналізовано сукупність правових норм, на підставі яких здійснюється правове регулювання видів, порядку проходження й системи оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, та визначено недоліки такого правового регулювання. Вивчено зарубіжний досвід правового регулювання підвищення кваліфікації адвокатів і надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання вітчизняної системи підвищення кваліфікації адвокатів України.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 р. № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя І.В. щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694.
3. Основні принципи, що стосуються ролі юристів : прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_313.
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI //Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.
5. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України : затверджений рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 р. № 85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unba.org.ua/akti.
6. Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України : затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 3 вересня 2010 р. № V/21-421 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkdka.org/doc-1433.
7. Луцюк М.І. Адвокат, а ти підвищив свою кваліфікацію?!! А «справку» маєш? / М.І. Луцюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rivnepravo.com.ua/323-advokat-a-ty-pidvyshchyv-svoiu-kvalifikatsiiu-a-spravku-maiesh.html.
8. Мельниченко Р.Г. Реализация требований об обязательном повышении квалификации адвокатов / Р.Г. Мельниченко // Право и образование. – 2009. – № 3. – С. 47–57.
9. Повышение квалификации адвокатов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advokatymoscow.ru/training.
10. The Swedish Regime for Continuing Professional Training of Advocates 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_eng/Regime_for_professional_training.pdf.
11. Мудровский М.Ю. Институт адвокатуры в Швеции / М.Ю. Мудровский // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 3(4). – С. 31–33.
12. Адвокатская реформа в Италии стала теперь законом [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.studiolegalegrasso.net/ru/2013-01-riforma-dell-avvocatura-in-italia-e-diventata-legge.
13. Моран Ж. Особенности адвокатской практики в Канаде / Ж. Моран [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://young-science.ru/sections/publicuniversity/43-publicuniversity/1699-q-html.
14. Rechtsanwaltskamer Frankfurt am Main [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rechtsanwaltskammerffm.de/raka/rub.../web_booklet_ru.
15. Повышение квалификации – естественная потребность уважающего себя адвоката // Газета «Адвокат». – 2008. – № 9(206). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.attorneys.od.ua/datas/users/2-mezhdunarodnye%20svjazi.pdf.
16. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148938.
17. Единая методика профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов : утверждена решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г. (протокол № 3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fparf.ru/education/prof_podgotovka.htm.
Опубліковано
2020-07-17