ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПОШИРЕННЮ ТА ВЧИНЕННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • О. Л. Хитра
Ключові слова: залучення, неповнолітні, наркоправопорушення, попередження, протиправність

Анотація

У статті досліджено актуальні питання, пов’язані зі встановленням причин та умов, які сприяють поширенню та вчиненню правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх. На підставі статистичних даних та аналізу антинаркотичної ситуації в державі доведено, що кожний із факторів, який бере участь у взаємодії причин та умов вчинення правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх, зумовлений системою інших процесів та явищ, які сприяють вчиненню наркоправопорушень і впливають на стан правопорядку в державі.

Посилання

1. Про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-р.
2. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді : [навчально-методичний посібник] / під ред. В.В. Бурлаки. – К. : Герб, 2008. – 224 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.psychiatry.ua/books/youth.
3. Панкратов В.В. Программа борьбы с преступлениями несовершеннолетних: рекомендации к разработке региональных программ / В.В. Панкратов. – М. : Изд-во ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1992. – 53 с.
4. Вилкс А.Я. В чем корень зла (Об источниках усиления процесса воспроизводства наркомании и работе правоохранительных органов по профилактике наркомании) / А.Я. Вилкс // Наркотизм: преступления против себя и общества / под ред. А.Я. Вилкс, P.M. Готлиб, Л.И. Романова. – М. : Российское право, 1992. – С. 20–35.
5. Думко Ф.К. Сучасні фактори, що впливають на розвиток і попередження злочинності неповнолітніх / Ф.К. Думко // Теорія оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів України. – Львів : ЛІВС при НАВСУ, 2000. – С. 91–92.
6. Голіна В.В. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження : [монографія] / В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік. – Х. : Право, 2006. – 292 с.
Опубліковано
2020-07-17