ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КАДРІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

  • В. Г. Фатхутдінов
Ключові слова: атестація, кадри, громадська безпека, щорічне оцінювання

Анотація

У роботі досліджено атестацію як інструмент оцінки кадрів громадської безпеки. Визначено проблемні моменти в існуючій системі оцінки кадрів громадської безпеки. Визначено перспективні напрями розвитку оцінки кадрів громадської безпеки. Доведено необхідність поступового впровадження системи щорічного оцінювання працівників. Головною метою оцінювання має стати підвищення впливу оцінювання на результативність діяльності кадрів громадської безпеки, а також посилення зв’язку оцінювання з проходженням служби. Обґрунтовано необхідність дослідження нормативно-правового регулювання існуючої нині системи щорічної оцінки державних службовців. Метою такого аналізу є визначення перспектив поширення цієї оцінки на кадри громадської безпеки, а також визначення характерних проблем у її функціонуванні з метою їх запобігання в ході розробки та запровадження процедури щорічного оцінювання кадрів громадської безпеки.

Посилання

1. Юридична енциклопедія : у 6 т. / гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – . – Т. 1. – 1998. – 672 с.
2. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 22.03.2005 р. № 181 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – С. 154.
3. Бурлака О. С. Атестаційне провадження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /О. С. Бурлака ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2007. – 20 с.
4. Кікінчук В. Ю. Особливості проведення атестації працівників ОВС України / В. Ю. Кікінчук //Форум права. – 2010. – № 3. – С. 178–185.
5. Савєльєв О. С. Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Савєльєв ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008. – 22 с.
Опубліковано
2020-07-17