АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  • Ю. В. Дем’янчук
Ключові слова: державна служба, корупційна діяльність, корупція, протидія корупції, запобігання корупції

Анотація

У статті аналізуються причини й проблеми протидії корупції в державній службі, рівень корупції та її вплив на суспільно-політичний, соціальний та економічний розвиток України.

Посилання

1. Баранов-Мохорт С.М. Стратегія запобігання і протидії корупції (адміністративно-правовий аспект) / С.М. Баранов-Мохорт // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 65–70.
2. Заброда Д.Г. Сучасні підходи до розуміння сутності корупції / Д.Г. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. – № 3(22). – С. 271–279.
3. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року № 964-ІV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
4. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ //Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.
5. Коломоєць Т.О. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні : [навч. посібник для студ. магістратури юрид. фак-ту] / Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 400 с.
6. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є.В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.
7. Про затвердження плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 270-р //Офіційний вісник України. – 2003. – № 21. – Ст. 952.
8. Яцків І.І. Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект / І.І. Яцків //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України / гол. ред. В.А. Васильєва ; відп. секретар Ю.І. Микитин. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. – Вип. 21. – С. 88–94.
Опубліковано
2020-07-17