РОЗВИТОК ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  • О. І. Дубовик
Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, міжнародне право, ООН, Рада Європи, система кримінального судочинства

Анотація

Статтю присвячено аналізу розвитку відновного правосуддя в міжнародному законодавстві. Основи відновного правосуддя закріплено в міжнародно-правових актах ООН та Ради Європи. Особливу увагу в міжнародно-правових актах ООН, які містять загальні норми щодо відновного правосуддя, присвячено праву на застосування альтернативи в судовому провадженні, посередництву, примиренню. Таке право для особи представлене одночасно як обов’язок державучасниць ООН закріпити в реа-лізувати його в національному законодавстві.

Посилання

1. Marshall T. Restorative Justice: an overview / Т. Marshall. – London : Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999. – 24 р.
2. Ван Несс Д. Восстановительное правосудие и международные права человека / Д. Ван Несс //Восстановительное правосудие / под общ. ред. И.Л. Петрухина. – М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. – С. 12–32.
3. Каракаська декларація від 15 грудня 1980 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_964.
4. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх, від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_211.
5. Мінімальні стандартні правила ООН щодо відношення заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням, від 14 грудня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_907.
6. Леко Б.А. Медіація : [підручник] / Б.А. Леко, Г.В. Чуйко. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2014. – 520 с.
7. Резолюція ООН «Про основні принципи програми відновного правосуддя у кримінальних справах» від 24 липня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.commonground.org.ua/dld/RJU_bulletin/RJU.Vol.1-2.content_ukr.html.
8. Костицький М.В. Відновне правосуддя у контексті правової політики України / М.В. Костицький // Формування української моделі відновного правосуддя : матер. Міжнар. конф. (м. Київ, 10–11 лютого 2005 р.). – К., 2005. – С. 21–25.
Опубліковано
2020-07-17