МНОЖИННІСТЬ ОСІБ У ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

  • О. І. Чернілевська
Ключові слова: множинність осіб, деліктне зобов’язання, неповнолітня особа, відшкодування шкоди

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових питань множинності осіб у деліктних зобов’язаннях за участю неповнолітніх. На підставі аналізу судової практики в справах про відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми, досліджено умови (підстави) відповідальності та особливості відшкодування завданої ними шкоди. Аргументовано відсутність субсидіарної множинності осіб у зобов’язаннях, які виникають унаслідок заподіяння шкоди неповнолітньою особою.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/435-15.
2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/2947-14.
3. Рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 03.02.2014 р.№ 37041827 у справі № 320/10264/13-ц про відшкодування шкоди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://www.rеyеstr.court.gov.uа/Rеvіеw/37041827.
4. Рішення Амвросіївського районного суду Донецької області від 06.05.2014 р. № 38590278 у справі № 218/2770/13-ц про відшкодування шкоди [Електронний ресурс]. – Режим доступу :httр://www.rеyеstr.court.gov.uа/Rеvіеw/38590278.
5. Заіка Ю. Українське цивільне право : [навчальний посібник] / Ю. Заіка. – К. : Істина, 2005. – 312 с.
6. Сарбаш С. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения/С. Сарбаш. – М. : Статут, 2004. – 112 с.
7. Циппеліус Р. Юридична методологія / Р. Циппліус. – пер. з нім. – К. : Реферат, 2004. – 184 с.
8. Харитонов Є. Цивільне право України : [підручник] : у 2 т. / за ред. Є. Харитонова, Н. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2008 – . – Т. 1. – 2008. – 872 с.
Опубліковано
2020-07-17