ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ЕМФІТЕВЗИСУ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

  • Н. В. Фролова
Ключові слова: емфітевзис, земельне право, земельно-правові договори

Анотація

Договірні відносини у сфері використання земель для сільськогосподарських потреб набувають поширення в наш час. Розвиваються договірні відносини в земельному праві, через що питання прав на чужі земельні ділянки потребують удосконалення та розвитку. Статтю присвячено характеристиці договору використання земель для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), аналізу його істотних умов та дослідженню проблем удосконалення законодавства у вказаній сфері.

Посилання

1. Гутьєва В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень» / В. Гутьєва ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – 21 с.
2. Харченко А. Як скористатися правом, що має хитру назву «емфітевзис»? / А. Харченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spu.pl.ua/post.php?id=10029.
3. Уркевич В. Про правове регулювання користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб / В. Уркевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=authors&aut=736&art=714.
Опубліковано
2020-07-17