ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • О. В. Кирилюк
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна безпека, інформаційна політика, агресія, нормативно-правове забезпечення

Анотація

У статті аналізується стан нормативно-правового забезпечення сфери інформаційної безпеки України та обґрунтовується необхідність реформування державної інформаційної політики в умовах розбудови інформаційного суспільства. Важливість розробки інформаційної складової державної безпеки демонструється на прикладі агресії Російської Федерації проти України.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Про національну програму інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
3. Про проект Закону України про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України : Постанова Верховної Ради України від 21 вересня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1072-xiv.
4. Про інформаційну безпеку України : проект Закону України від 22 вересня 2004 року № 5732 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5732&skl=5.
5. Про інформаційну безпеку України : Проект Закону України від 22 вересня 2004 року № 5732 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5732&skl=5.
6. Про Концепцію національної інформаційної політики : проект Закону України від 13 грудня 2002 року № 2526 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2526&skl=5.
7. Про Концепцію державної інформаційної політики : проект Закону України від 12 червня 2009 року № 4664 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4664&skl=7.
8. Про Концепцію державної інформаційної політики : проект Закону України від 13 жовтня 2010 року № 7251 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_2?id=&pf3516=7251&skl=7.
9. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
10. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
11. Доктрина інформаційної безпеки України : затверджена Указом Президента України від 8 липня 2009 року № 514/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/514/2009.
12. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/print1391673661173194.
13. Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України : Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року, введене в дію Указом Президента України від 1 травня 2014 року № 449/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-14.
Опубліковано
2020-07-17