ДОКТРИНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ СФЕРИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  • О. Г. Стрельченко
Ключові слова: обіг, лікарські засоби, період,, незалежність України, програма «Доступні ліки, реімбурсація

Анотація

У статті здійснено доктринальне дослідження генезису розвитку сфери обігу лікарських засобів
у період незалежності України до сьогодення. Разом із тим виокремлено основні особливості зазначе-
ного історичного періоду сфери обігу лікарських засобів. Так, основними особливостями періоду неза-
лежності України сфери обігу лікарських засобів є такі: впроваджено реформу сфери обігу лікарських
засобів, особливим елементом якої є реформування сфери обігу лікарських засобів; розвинуто власне
виробництво лікарських засобів, що наближено до світового рівня; розвинена мережа дистриб’юторів,
мережа аптечних закладів як державної, так і приватної власності; впроваджено Програму «Доступ-
ні ліки»; застосовано міжнародні стандарти щодо ліцензування та акредитації системи забезпечення
якості лікарських засобів; запроваджено систему реімбурсації лікарських засобів у межах державного
гарантованого пакета медичної допомоги; впроваджена урядова ініціатива щодо запровадження ново-
го цінового регулювання ліків та програми відшкодування їх вартості під час амбулаторного лікуван-
ня осіб із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом II типу, бронхіальною астмою згід-
но із переліком 21 міжнародної непатентованої назви лікарських засобів.

Посилання

1. Черних В. Фармацевтична галузь за роки незалежності України. Вісник фармації. 2002. № 3.
URL: http://lib.nuph.edu.ua/fullis/2000-2005/3.pdf.
2. Тлустова Т. Історія створення фармацевтичної промисловості в Україні. Новини медицини та
фармації. № 16 (379). 2011 р. С. 2.
3. Міністерством охорони здоров’я України затверджено низку наказів, спрямованих на забез-
печення програми відшкодування вартості ліків. URL: https://www.apteka.ua/article/405451?print.
Опубліковано
2019-12-19